Hidrojen için en gerçek kaynak deniz suyu!

 Hidrojen için en gerçek kaynak deniz suyu!
Okunuyor Hidrojen için en gerçek kaynak deniz suyu!

Yalnızca yandığında su üreten pak bir güç kaynağı olan hidrojen yakıtına olan talebin, dünya (umarız) fosil yakıtlardan uzaklaşmaya devam ettikçe önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Bulgular sonunda kıyı bölgelerine daha ucuz yeşil güç üretimi sağlayabilir.

Ekibin eş önderi Profesör Shizhang Qiao, “Doğal deniz suyunu, ticari bir elektrolizörde bedelli olmayan ve ucuz bir katalizör kullanarak elektroliz yoluyla yeşil hidrojen üretmek için yaklaşık %100 verimlilikle oksijen ve hidrojene ayırdık” dedi. Deniz suyunun tipik olarak elektroliz onu hidrojen ve oksijene ayırmadan evvel saflaştırılması gerekir. Grup, katalizör olarak yüzeyinde krom oksit bulunan kobalt oksit kullanarak elde ettiği sonuçların, yüksek seviyede saflaştırılmış ve deiyonize suya platin ve iridyum katalizörleri uygulama standart sürecine benzeri performansa sahip olduğunu söylüyor.

Hidrojen için en gerçek kaynak deniz suyu!

Tatlı su ile karşılaştırıldığında, deniz suyu bol bir kaynaktır ve ön arıtma olmadan deniz suyundan hidrojen yakıtı çıkarma yeteneği para tasarrufu sağlayabilir. Bununla birlikte, başarılı bir halde ölçeklense bile, muhtemelen sırf bol ölçüde denize sahip kıyı toplulukları için daha pratik olacaktır.

Ekibin bir sonraki adımı, sistemi daha büyük bir elektrolizörle ölçeklendirmek. Daha sonra, şimdi geliştirme evresinde olmasına karşın, araştırmacılar bulguları sonunda yakıt hücreleri ve amonyak sentezi için ticari hidrojen üretimine uygulamayı umuyorlar. Yardımcı önder Yao Zheng, “Çalışmamız, mevcut metal bazlı olgun saf su elektrolizörününkine misal performans gösteren, ön arıtma sistemleri ve alkali eği olmadan deniz suyunu direkt kullanmak için bir tahlil sunuyor.” dedi.

Kaynak: Teknolojioku

Yorum Yap
Giriş Yap