Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Yapılır ?

 Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Yapılır ?
Okunuyor Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Yapılır ?

Kurumsal Performans Yönetimi (KPY) bir organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için iş süreçlerini planlama uygulama izleme ve değerlendirme yöntemlerinin bir bütünüdür KPY performansı ölçerek ve iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirerek işletmenin karlılığını ve verimliliğini artırmaya yardımcı olur

1 Hedef Belirleme

KPY’nin temeli organizasyonun hedeflerinin belirlenmesidir Hedefler işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için belirli bir süre içinde gerçekleştirmesi gereken ölçülebilir ve somut hedeflerdir Bu hedefler kuruluşun performansını ölçmek için kullanılan kritik performans göstergelerini (KPI’leri) belirlemek için kullanılır

2 Performans Ölçümü

KPY işletmenin performansını ölçmek için kritik performans göstergelerini (KPI’ler) kullanır KPI’ler ölçülebilir ve somut hedefleri takip etmek için kullanılan verilerdir Bu göstergeler işletmenin belirlediği hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için kullanılır

3 Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme organizasyonun belirlediği hedeflere ne kadar yaklaştığını veya bu hedeflere ulaşamadığını ölçmek için yapılan bir analizdir Bu analiz KPI’lerin gerçek performansla karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilir Bu değerlendirme sonuçları organizasyonun performansını iyileştirmek için gerekli değişiklikleri yapmasına yardımcı olur

4 Performans İyileştirme

Performans iyileştirme organizasyonun performansını artırmak için belirli eylemlerin gerçekleştirilmesidir Bu eylemler performans hedeflerine ulaşmak için belirli stratejiler ve faaliyetlerin geliştirilmesi uygulanması ve izlenmesi ile gerçekleştirilir

5 Geribildirim Yönetimi

KPY’nin bir diğer önemli bileşeni geri bildirim yönetimidir Bu çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak gerçekleştirilen bir iletişim sürecidir Geri bildirimler performansın ölçülmesine yardımcı olur ve çalışanların performansını artırmak için yapmaları gereken eylemleri belirler

 

Yorum Yap
Giriş Yap