Pi Sayısı Aslında ‘Pi Sayısı’ Aslında Nedir

 Pi Sayısı Aslında ‘Pi Sayısı’ Aslında Nedir
Okunuyor Pi Sayısı Aslında ‘Pi Sayısı’ Aslında Nedir

Pi sayısı matematikte sık kullanılan bir sayıdır ve dünya genelinde birçok insan tarafından bilinir Ancak pek çoğumuzun aslında pi sayısının tam olarak ne olduğunu ilk kez kim tarafından keşfedildiğini ve matematikte nasıl kullanıldığını bilmediğini biliyor muyuz?

Pi Sayısının Tanımı

Pi sayısı matematiksel bir sabittir ve bir dairenin çevresinin çapına bölünmesiyle elde edilir Bu sayı yaklaşık olarak 314159 olarak ifade edilir ve sonsuz sayıda ondalık basamağı vardır

Pi Sayısının Tarihi

Pi sayısı matematiksel bir sabit olarak ilk kez Antik Yunan’da ele alındı Antik Yunan matematikçisi Archimedes MÖ 250 yılında bir çemberin alanını hesaplamak için pi sayısını kullanmıştır Bununla birlikte pi sayısı için tam bir matematiksel formül 17 yüzyılın başlarına kadar elde edilememiştir

Pi Sayısının Özellikleri

Pi sayısı matematikte birçok önemli özelliğe sahiptir  pi sayısı doğal logaritmanın tabanı olarak kullanılan “e” sayısı ile birlikte birçok matematiksel formülde yer alır Pi sayısı trigonometrik fonksiyonlar Taylor serileri sonsuz seriler ve integral hesaplamaları gibi birçok matematiksel konuda kullanılır

 

Yorum Yap
Giriş Yap